Aktualitātes
Izvēle
Aktualitātes
Turnīrs PRO Līga
Vadība
Kom. pārstāvja pienākums
Lēmumi
RAČF datu bāze
Atbalsta

Rīgas Lauvas

 Saulkalne S

Nujas.lv

Rīgas Lauvas

Nolikums Drukāt

Rīgas 12. atklātā čempionāta florbolā vīriešiem
NOLIKUMS

Mērķi un uzdevumi.
1.Popularizēt florbolu Rīgā un tuvākajos novados.
2.Veicināt visu Rīgas pilsētas un tuvāko novadu florbola komandu, spēlētāju un jauno tiesnešu iekļaušanos valsts florbola attīstības apritē.
3.Noskaidrot Rīgas pilsētas un tuvāko novadu 2014.gada spēcīgākās florbola komandas un spēlētājus.

Vadība.
1.Rīgas 12. atklāto čempionātu florbolā organizē biedrība'' Florbola klubs ''Rīgas Lauvas''" un tiešā vadība uzticēta Rīgas atklātā čempionāta florbolā  (turpmāk tekstā Račf)  Rīcības komitejai.
2.Par spēļu rīkošanu atbild mājinieku komanda.
3.Par spēļu norisi atbild čempionāta galvenais tiesnesis, kuru apstiprina čempionāta Rīcības komiteja.
4. Spēļu kalendārs un rezultāti tiek publicēti www.racf.lv.
5. Par katras spēles norisi atbild čempionāta galvenā tiesneša nozīmētie laukuma tiesneši no Rīcības komitejas apstiprināta tiesnešu saraksta.

Vieta un laiks.
1.Rīgas 12. atklātais čempionāts florbolā notiek no 2013. gada 23.septembra līdz  2014. gada maijam atbilstoši galvenā tiesneša sastādītajam spēļu kalendāram.
2.Sporta zālēm jāatbilst spēkā esošajiem Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) Florbola spēles noteikumiem un prasībām. Izņēmumi par zāļu izmēriem un  izmantojamo inventāru pieļaujama ar Rīcības komitejas atļauju.
3. Pirms spēles sākuma spēles tiesneši pieņem lēmumu par attiecīgās sporta bāzes spēles laukuma tehnisko stāvokli. Ja ir nepilnības, tad mājinieku komanda ir atbildīga par to novēršanu.

Dalībnieki un finanses.
1.Račf  var piedalīties Rīgas pilsētas un citu novadu komandas, ar nosacījumu, ka mājas spēļu zālei jābūt Rīgā, vai tuvākajā novadā ar elektronisko spēļu tablo.
2. Račf Rīcības komiteja lemj par mājas spēļu zāles vietas atbilstību  dalībai Račf, ja tā ir  ārpus Rīgas pilsētas.
3. Dalības maksa Račf  Rīgā spēlējošām komandām ir LVL 300,-. Ārpus Rīgas LVL  350,-.
4.Iepriekšējās 2012./13. gada sezonas komandas, kuras piedalījās Račf, saņem atlaidi dalības maksai LVL 100,-, ja tā tiek iemaksāta līdz 23.09.2013 Rīcības komitejas kontā.
5.Račf piedalās komandas, kuras līdz 16.09.2013  ir iesūtījušas komandas pieteikumu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu un iemaksājušas pusi no dalības LVL 150,- atlikušo pusi līdz 20.12.2013, vai visu dalības maksu. LVL 300,- līdz 23.09.2013. Ja no vienas organizācijas čempionātā piedalās 2 komandas, tad dalība otrajai komandai ir LVL 150,- kas jāiemaksā arī līdz 23.09.2013.
6.Ja organizācijai ir bērnu un jauniešu komandas, kuras arī startēs bērnu un jauniešu Račf sezonā, tad tiek piešķirtas atlaides jauniešu komandām dalībai Račfbj. Skatīt Račfbj nolikumu.
7.Pieteikumu rakstiskā veidā ar spēlētāju un pārstāvju parakstiem jāiesniedz pirms pirmās Račf 2013./2014. sezonas spēles.
8.Čempionātā nedrīkst piedalīties LFS virslīgas komandas un spēlētāji un tie, kas jaunāki par 15 gadiem.
9. Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, čempionātā drīkst piedalīties tikai ar vecāku rakstiskām atļaujām, kuras tiek iesniegtas kopā ar komandas pieteikumu, ar spēlētāju un pārstāvju parakstiem pirms pirmās spēles.
10.Spēlētāji un pārstāvji  ar savu parakstu apliecina, ka ir personīgi atbildīgi par savu veselības stāvokli un ir iepazinušies ar Račf nolikumu.
11. Komanda ir atbildīga par pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanu saviem spēlētājiem.
 12. Līdz 20.09.2013. jāiesūta elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu spēlētāju un pārstāvju foto licencēm JPEG formātā . Katra faila nosaukumā jāietver dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati (izmēri 800 x 1200 pikseļi, malu attiecība 2:3, izšķirtspēja 300 dpi).
13. Licences maksa līdz 23.septembrim ir  LVL 2,-  un tiek izsniegta uz 3 gadiem bez papildus samaksas, vēlāk LVL  3,- .  Licences  derīgums  norādīts uz licences. Gadījumos, ja licence tiek  nozaudēta vai spēlētājs starpsezonā pāriet uz citu komandu, vai  komanda maina savu nosaukumu, tad maksa par licenci ir  LVL 5,-.
14.Katra komanda čempionātam var pieteikt ne vairāk kā 24 spēlētājus un 3 pārstāvjus.
15. Pēc 2013. gada 31. decembra atļauts pieteikt trīs spēlētājus līdz 2013. gada 15. februārim, par papildus maksu Ls,-10.00 par katru spēlētāju.
16.Čempionātam pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā. Pārejas no komandas uz komandu sezonas laikā nav pieļaujamas.
17. Jautājumus par disciplināro un spēles sodu piemērošanu lemj Rīcības komiteja.
18.Ne vēlāk kā 15 minūtes pirms spēles sākuma komandu pārstāvjiem jāiesniedz sekretariātam spēlētāju licences un jāparaksta spēles protokols aizpildot attiecīgās sadaļas. Spēlē no katras komandas var pieteikt nevairāk, kā 20 laukuma spēlētājus un 3 komandas pārstāvjus.
19.Par spēlētāju apdrošināšanu atbild katras komandas vadība.

Norise un nodrošinājums.
1.Rīgas 12. atklātais čempionāts florbolā notiek atbilstoši spēkā esošajiem IFF noteikumiem ar „netīro” spēles laiku (3x20 min. ar 5 min. pārtraukumiem starp trešdaļām), spēles pēdējās 3 minūtes - „tīrais laiks.”
2.Par uzvaru komanda saņem 3 punktus. Par uzvaru pēcspēles metienos 2 punktus, par zaudējumu pēcspēles metienos 1 punktu. Par zaudējumu  spēles pamatlaikā 0 punktu.
3. Spēļu pārcelšana ir iespējama 2 dienas pirms pārceļamās spēles, saskaņojot ar Račf  Rīcības komiteju mob.t. 29135863,  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu un pretinieku komandas vadību ne vairāk kā divas reizes sezonas laikā.
4. Par neierašanos uz spēli, paziņojot vēlāk par 2 dienām pirms spēles sākuma uz  mob. t.29135863,  komandai  tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:5 un piemērota soda nauda LVL 25,-,  kura sazinoties ar Rīcības komiteju mob.t. 29135863  ir jābūt nomaksātai 3 dienas pirms nākamās spēles. Ja soda nauda netiek nomaksāta, nākošajā spēlē komanda saņem tehnisko zaudējumu 0:5 un 0 punktu un tiek piemērota soda nauda LVL,-100,-.Par komandas turpmāko dalību Račf  lemj Račf Rīcības komiteja.
4.Par neierašanos uz spēli nepaziņojot uz mob.t. 29135863,  komanda tiek sodīta ar naudas sodu LVL 50,-. kura sazinoties ar Rīcības komiteju mob.t. 29135863,  ir jānomaksā 3 dienas pirms nākamās spēles. Ja soda nauda netiek nomaksāta līdz nākamajai Račf čempionāta spēlei, tad  nākamajā spēlē komanda saņem tehnisko zaudējumu 0:5 un 0 punktu un tiek piemērota soda nauda LVL 100,-. Račf Rīcības komiteja lemj par komandas turpmāko dalību Račf.
5. Ja nav izspēlēts līdz 50% no čempionāta spēļu skaita, tad diskvalificētās komandas spēļu rezultāti tiek anulēti.
6.Visos komandas izslēgšanas gadījumos no turpmākās dalības Račf , dalības maksa netiek atgriezta.
7.Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:
-pēc savstarpējo spēļu rezultātiem,
-pēc labākās vārtu starpības visās čempionāta spēlēs,
-pēc lielākā gūto vārtu skaita visās čempionāta spēlēs,
-pēc mazākās soda laiku summas.

8. Račf  izspēles kārtība var tikt  papildināta ar nolikuma pielikumu pēc komandu pieteikšanās.
9.Komandas aizvadīs divus apļus pa vienai izbraukuma un mājas spēlei. Spēcīgākās 8 komandas turpinās spēles RAČF ‘’Superlīgā’’ spēlējot 2 apļus ar tām komandām, kurām vēl nav tikušās, līdzi ņemot punktus par izspēlētājām spēlēm pret komandām regulārajā čempionātā. Savukārt  pārējās  komandas tiksies  "Cerību līgā'' , pēc divu  apļu spēlēm  2 labākās komandas varēs  iekļūt ‘’Superlīgas’’ izslēgšanas spēlēs pirms tam tiekoties ar 7. un 8. vietu izcīnījušām komandām  no  ‘’Superlīgas‘’, spēlējot viņu laukumos vienu spēli. Uzvarētāji iekļūst ‘’Superlīgas’’ izslēgšanas spēlēs.
10. Komandas, kuras neiekļūs ‘’Superlīgas ‘’izslēgšanās spēlēs un ir izstājušās no turpmākās dalības pirmajā izslēgšanas kārtā,  aizvadīs vienas dienas ‘’Gandarījuma kausu’’ iepriekš organizatoriem vienojoties ar komandām par kausa vietu un laiku.
11.Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā, pirmās 4 ‘’Superlīgas ‘’komandas rindas kārtībā izvēlēsies sev  pretinieku no 5-8. vietas komandām un 2 dienu laikā, paziņos savu izvēli uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .
12.Izslēgšanas spēlēs komandas tiksies 2 reizes, nosakot uzvarētāju pēc 2 spēļu rezultātu summas. Pirmā spēle tabulā zemāk esošas komandas laukumā. Neizšķirta rezultāta gadījumā komandas izpilda 5 pēc spēles  metienus.
13.Izslēgšanas spēļu otrajā kārtā 1. un izvēlētās komandas savstarpējās spēlēs uzvarētāji spēlēs pret 4. un izvēlētās komandas  savstarpējās spēles uzvarētāju. Un 2. un 3. spēlēs . tieši tāpat kā 1. un 4.
14.Otrās kārtas uzvarētāji spēlēs par 1. vietu un zaudētāji par 3. vietu vienu spēli uz RAČF organizatoru noteiktā laukuma, iepriekš vienojoties ar komandām..
15.Mājinieku komanda nodrošina sporta bāzi, spēles sekretāru, kurš aizpilda iepriekš sagatavotu  spēles  protokolu  ar komandu sastāviem, spēles laika tiesnesi , medicīnas darbinieku vai personu, kurš ir tiesīgs sniegt pirmo neatliekamo  medicīnisko palīdzību, kā arī atbild par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu sporta bāzē, kā arī 30 min.  pirms spēles sākuma nodrošina ģērbtuves komandām un tiesnešiem.
16.Spēles protokols 12 stundu laikā pēc spēles jānosūta elektroniski (EXCEL FORMĀTĀ) čempionāta galvenajam sekretāram, ja tehnisku iemeslu dēļ tas nav iespējams norādītajā laikā, tad jāsazinās ar čempionāta galveno sekretāru un jāpaziņo precīzs tuvākais laiks, kad šis punkts tiks izpildīts www. Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu (čempionāta mājas lapā).
17.Pēc katras čempionāta spēles divu stundu laikā komandas pārstāvim no sava mob.t. SMS veidā spēles rezultāts un rezultāts pa trešdaļām jānosūta čempionāta galvenajam sekretāram uz mob.t. nr.26411275.
18.Par čempionāta nolikuma : Norise un nodrošinājums16. un 17. punkta neievērošanu mājinieku komandai tiek piemērots naudas sods:
- par atkārtoto (otro) iepriekš minēto nolikuma punkta neievērošanu tiek piemērots naudas sods LVL 5,-, kurš jāiemaksā  čempionāta Rīcības komisijas kontā līdz nākošajai spēlei.
- par vairākkārtēju (vairāk par 3) iepriekš minēto punktu neievērošanu tiek piemērots naudas sods LVL 10,-apmērā, kurš jāiemaksā  čempionāta Rīcības komisijas kontā līdz nākošajai spēlei.
19.Ar Rīgas 12. atklātā čempionāta florbolā rīkošanu saistītos izdevumus sedz:
- rīcības komiteja.: Administratīvie un organizatoriskie izdevumi.
- viesu komanda: Komandas ceļa izdevumi.
- mājinieku komanda : Laukuma tiesnešu, sekretāra, spēles laika tiesneša un medicīnas darbinieka, apsardzes darba samaksa, sporta bāzes īri.
20. Par strīdu un incidentu gadījumiem Račf sezonā lemj Račf  Rīcības komiteja.
21. Ir iespējami nolikuma papildinājumi ar Račf Rīcības komitejas lēmumu.
22.Spēles notiek darba dienu vakaros ar sākumu ne ātrāk kā pulksten 19.00 un ne vēlāk kā pulksten  21.30 ar nosacījumu, ja spēles ir Rīgā. Ja spēles ir ārpus Rīgas, tad sākums ne ātrāk kā pulksten 19.30 un ne vēlāk, kā  pulksten 21.15.
23. Mājinieku komanda ir atbildīga par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu mājas spēlēs.
24.Pirms spēles iesildīšanās uz spēles laukuma jānodrošina ne mazāk, kā 15 minūtes.
25. Par rupju un nesportisku Račf spēlētāju un pārstāvju rīcību spēles un ārpus  spēles laukuma Račf spēlēs, sezonā, starpsezonā lemj un piemēro soda sankcijas Račf Rīcības komiteja.
26. Protesti, sūdzības, ierosinājumi par visu notiekošo Račf sūtīt uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Apbalvošana.
1.Rīgas 12. atklātā čempionāta florbolā pirmo 4 vietu ieguvēju komandas apbalvo ar  kausiem un sponsoru balvām un pirmo 3 vietu ieguvēju komandas  ar medaļām. Tiek apbalvoti visi komandas spēlētāji un 3 pārstāvji.
2.''Gandarījuma kausa'' pirmo 3 vietu ieguvēju komandas apbalvo ar  kausiem un sponsoru balvām.
3.Čempionāta rezultatīvāko spēlētāju  un simbolisko izlasi apbalvo ar piemiņas balvām.

Rīcības komitejas rekvizīti:
Florbola klubs Rīgas Lauvas
Malienas 89,LV-1064
Reģ. nr.  LV40008070383
DnB Nord
LV18RIKO 000 201 305 950 2


Račf Rīcības komiteja